Årets Kluringpris.

Lasse Larsson delar ut Kluringpriset 2020 till Göran Sundmar,


Juryns motivering

Firma Bysme'n har tillsammans med uppfinnarföreningen Möckeln Innovation instiftat en stipendiefond kallad Kluriga idéer, vars främsta uppgift är att stimulera och uppmuntra till skapande och upplevelser etc.
Det är en glädje att priset går till en eldsjäl som med stor iver och entusiasm återskapar det första skjutfältet i Karlskoga. Det är ett stort nöje att delta i en rundvandring vid Tuggen och lyssna på dina beskrivande berättelser om hur det var en gång. I fantasin kan man lätt se dåtidens byggnader och levnadssätt.
Du visar en tid och plats som av många känns ganska nära och betydelsefullt för vår ort och industri.
Du har på ett hedervärt sätt återskapat ett förfallet och bortglömt område och gett det nytt liv.
Juryns motivering är att den som har drivkraften till detta
är en person med ”KLURIGA IDÉER”

Vi önskar dig lycka till med kommande projekt
2020 års stipendium går till Göran Sundmar